Werkwijze

Onze werkwijze

De kern van onze dienstverlening bestaat uit het transformeren van uw bedrijfsgegevens (over klanten, medewerkers, financiën en prestaties) in betekenisvolle inzichten. Inzichten die waarde toevoegen aan uw organisatie, zodat u de juiste beslissingen kunt nemen en uw bedrijfsprestaties verbeteren.

Consulytic helpt u strategisch een stap verder bij:

1. De inventarisatie van de reeds beschikbare data binnen uw organisatie.
2. De visualisatie en toegankelijkheid van (complexe) data.
3. De analyse en spiegeling van de uitkomsten.
4. Het delen van inzichten zodat u goed onderbouwde beslissingen kunt nemen.

En daarbij staat centraal:
5. Het opbouwen van een lange termijn samenwerking.

1. Inventarisatie

Een project samen met Consulytic begint met een grondige analyse van de reeds beschikbare data binnen uw organisatie. Samen met u beantwoorden we vragen zoals:

 • Welke bedrijfsgegevens worden verzameld?
 • Waarvoor, met welk doel worden deze gegevens verzameld? Wat wilt u er mee bereiken?
 • In welke vorm zijn deze gegevens beschikbaar (of niet beschikbaar)?
 • Welk inzicht wenst u te hebben op basis van deze bedrijfsgegevens?

Vaak zijn dit interne gegevensbronnen (Excel, eigen programmatuur en of databases). Maar ook kijken we in deze fase naar (gewenste) koppelingen met externe gegevensbronnen, zoals bijvoorbeeld geografische en statistische gegevens.

 

De aard van de data kan zeer divers zijn, denk aan data op het gebied van Personeel (HR) Finance, Sales, Operations, Klantcontacten, Productielijnen, enz. Ons team inventariseert en stelt samen met u de kwaliteit en de bruikbaarheid van de data vast.

 

Uiteraard vindt deze inventarisatie plaats onder strenge beveiliging en vertrouwelijkheid. Om dit te kunnen garanderen richt Consulytic per opdrachtgever een beveiligde omgeving in waarbinnen data met elkaar uitgewisseld wordt en wordt een geheimhoudingsverklaring (NDA) getekend.

2. Data visualisaties

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dat is een open deur, maar de praktijk bevestigt het keer op keer. Bedrijfsgegevens uit uw organisatie worden getransformeerd in heldere visuele rapportages en afgezet tegen de organisatie doelstellingen.

 

Consulytic heeft zich volledig gespecialiseerd in het visualiseren van data door middel van speciaal voor u ingerichte dashboards. Deze dashboards geven de antwoorden op de vraagstukken waar wij met u inzicht in willen krijgen. U ziet bijvoorbeeld in enkele oogopslagen de inzet van uw personeel, uw financiële prestaties of uw operationele ken- en stuurgetallen. Alles in een dynamische online omgeving met verschillende selectie mogelijkheden waardoor vele doorsnedes te maken zijn.

 

Het opstellen van de dashboards wordt altijd begeleid door onze ervaren senior consultants die zicht hebben op de wenselijke inzichten, specifiek voor uw organisatie. Binnen Consulytic wordt onder andere gewerkt met Microsoft power BI. Visualisaties worden altijd in een beveiligde omgeving beschikbaar gesteld aan onze opdrachtgevers.

“Ervaren senior consultants die zicht hebben op uw organisatie.”

3. Analyseren en spiegeling van de uitkomsten

Voor ons is het leveren van de dashboards niet het eindstation, nee wij zijn graag betrokken bij het anticiperen op de inzichten die de dashboards leveren. Inzichten zoals:

 • Ben ik wel op de goede weg met mijn klanten, focus ik me wel op de juiste doelgroep? Wat besteedt men gemiddeld bij mij?
 • Hoe verhoudt de realiteit zich tot mijn doelstellingen?
 • Waar kan ik verbeteren?
 • Op welke criteria moet ik bijsturen?
 • Wanneer en waar moet ik bijsturen?
 • Welke kritische ontwikkelingen kan ik identificeren?

 

Doordat onze senior adviseurs al vanaf het begin van het traject betrokken zijn, is het voor hen mogelijk om deze inzichten te spiegelen aan de doelstellingen en vraagstukken van uw organisatie.

4. Onderbouwde beslissingen mogelijk

Samen met u gaan we aan de slag. U koopt geen kant en klaar product, wij gaan met u in gesprek om inzichten met elkaar te delen en daar waar nodig nog aanpassingen en uitbreidingen op onze dashboards te bespreken.

Ook zorgen we in een door u te bepalen frequentie (bijvoorbeeld maandelijks) voor updates van de dashboards zodat ook uw inzichten up to date blijven. Op deze manier maken wij de visualisaties geheel op maat voor uw organisatie, zodat u goed onderbouwde beslissingen kunt nemen.

5. Partnerschap

Wij van Consulytic gaan voor een langere termijn samenwerking. Immers, uw organisatie is in beweging en de inzichten van de visualisaties leveren zowel inzichten als nieuwe vraagstukken. Het is hierom dat onze klanten en wijzelf graag een langdurige samenwerking met elkaar aangaan. U zult ervaren dat onze adviseurs hierbij een directe toegevoegde waarde hebben.

 

Met Consulytic staat u er niet alleen voor. Wij adviseren u bij het opstellen van uw actieplannen, formuleren duidelijke indicatoren en streefwaarden, en begeleiden u in de realisatie daarvan:

 • Advies
 • Begeleiding
 • Check / Monitoring

 

Onze bevlogen experts weten er alles van.
Over ons >>