Voorkomen verdachte transacties

Consulytic_Voorkomen_verdachte_transacties

Voorkomen verdachte transacties

In Suriname is zoals bekend nog veel cash geld in omloop. Cash geld dat ook regelmatig bij een bank wordt aangeboden. De banken zijn daarbij onderworpen aan de regelgeving van de Wet ongebruikelijke transacties, dit om zaken zoals witwassen en corruptie tegen te kunnen gaan.

Wanneer je een transactie doet, moet je daar melding van maken. Grofweg zijn er daarvoor twee criteria: een objectief criterium waarbij de transactie een bepaald bedrag te boven gaat en een subjectief criterium, waarbij de compliance-afdeling van de bank kan zien dat iets niet in orde is met de transactie.

Een bank wil weten of het transactioneel gedrag van een klant in lijn is met wat men weet van die klant. Men wil dieper inzicht krijgen in de aard van de (kas-)transacties om zo scherp te krijgen welke transacties als verdacht dienen te worden aangemerkt en (dus) nader onderzoek behoeven.

Natuurlijk is er data met betrekking tot deze kastransacties aanwezig, denk aan gegevens zoals:

  • Branche van de klant;
  • Grootte van de klant
  • Herkomst klant (residents, non-residents);
  • Leeftijd van de klant.

Consulytic kan u inzicht geven in uw kastransacties door deze langs een aantal invalshoeken te organiseren en te presenteren. Welke deze invalshoeken zijn en hoe deze presentatie dient plaats te vinden wordt in nauw overleg bepaald. Geïnteresseerd? Neem contact op.