Staatsolie – Culture Survey

Staatsolie – Culture Survey

Vorig jaar is er binnen Staatsolie een “Culture Change Program” uitgevoerd waaraan een grote groep medewerkers heeft deelgenomen. Na afloop van dit programma heeft Consulytic, in opdracht van Staatsolie, een Culture Survey uitgevoerd om te meten hoe de medewerkers van Staatsolie de werkcultuur ervaren.

Het eindrapport bevat de analyse van de belangrijkste resultaten van de survey. Naast deze rapportage werden de resultaten gevisualiseerd middels een dashboard dat toegankelijk werd gemaakt voor het management van Staatsolie.