NV Samenwonen

NV Samenwonen

Voor NV Samenwonen, een modern verkavelingsproject gelegen te Commewijne, heeft Consulytic een dashboard ontwikkeld dat een overzicht geeft van de (status van de) verschillende kavels.

U kunt daarbij denken aan informatie zoals de oppervlakte van de kavels en of de kavels verkocht, te koop of gereserveerd zijn. Als kavels verkocht zijn is ook informatie over de eigenaar en het onderhoud van het kavel beschikbaar.

Het dashboard maakt gebruik van een interactieve plattegrond waardoor snel en efficiënt informatie wordt verschaft, zonder dat al teveel knoppen hoeven te worden ingedrukt, aldus een van de projectontwikkelaars.

Het dashboard wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals:

  • Presentaties voor klanten
  • Het volgen van inkomsten/uitgaven trends
  • Lange en korte termijn planning

 

De projectontwikkelaars geven aan:  wij zijn er blij mee!