Hoeveel invloed hebben vreemdelingen op de 2020 verkiezingen in Suriname?

Hoeveel invloed hebben vreemdelingen op de 2020 verkiezingen in Suriname?

De verkiezingen zijn op komst en volgens de Grondwet mogen alle ingezetenen die de Surinaamse nationaliteit bezitten en 18 jaar of ouder zijn hun stem uitbrengen. Dit geeft aan dat ook mensen die niet in Suriname zijn geboren, maar wel de Surinaamse nationaliteit bezitten en 18 jaar of ouder zijn, op 25 mei 2020 zich mogen aanmelden bij een stembureau om hun stem uit te brengen om zodoende invloed uit te oefenen op de toekomst van Suriname.

In de media wordt nogal veel gesproken over stemgerechtigden met een buitenlandse afkomst. De vraag is dan:

Hoe groot is deze groep en hoeveel invloed zal deze groep werkelijk hebben op de opkomende verkiezingen?

Als voorbeeld willen wij het hebben over de (geboren) Haïtianen in Suriname die de Surinaamse nationaliteit bezitten en stemgerechtigd zijn. In welke districten zijn zij woonachtig? En in welke aantallen? Het antwoord op deze twee vragen, kunt u hieronder lezen.

Uit de data, verkregen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, blijkt dat er in Paramaribo 93 mensen van Haïtiaanse afkomst stemrecht hebben. In Saramacca zijn dat er 76. En de grootste groep Haïtianen met stemrecht zit in het district Wanica (207 kiesgerechtigden).

Hoeveel invloed kan deze groep uitoefenen? Om deze vraag te beantwoorden, kunnen wij terugkijken naar de verkiezingen gehouden in 2015. Tijdens de verkiezingen van 2015 had een kandidaat in het district Wanica, minimaal 9050 stemmen nodig om een zetel te halen voor zijn/haar partij. Op basis hiervan kunnen wij ervan uitgaan dat de 207 kiesgerechtigden van Haïtiaanse afkomst die in Wanica zitten, slechts beperkte invloed hebben.

Overigens is de grootste groep vreemdelingen in Suriname, met stemrecht, Guyanees. Er bevinden zich 5551 van oorsprong Guyanezen in Suriname.

Wilt u weten welke andere groepen participeren aan de aanstaande verkiezingen en in welke aantallen? Deze data en meer is beschikbaar voor iedereen via ons interactieve dashboard .