In 3 stappen beter inzicht in uw organisatie

In 3 stappen beter inzicht in uw organisatie

Wij zijn Consulytic!
Wij helpen organisaties (groot en klein) de toegevoegde waarde van hun bedrijfs(data) te ontdekken en te ontsluiten. Wij geven u verhelderende inzichten over de (toekomstige) inzet van uw personeel en middelen en schetsen perspectieven voor uw organisatie. Perspectieven waarop gestuurd kan worden. Waarmee u gegronde beslissingen kunt nemen en waarmee u de toekomst van uw organisatie vorm kunt geven. Hoe wij dit allemaal doen, vertellen wij in dit artikel kort in 3 stappen.

Stap 1. Inventarisatie van de reeds beschikbare data
Een project samen met Consulytic begint met een grondige analyse van de reeds beschikbare data binnen uw organisatie. De aard van de data kan zeer divers zijn, denk aan data op het gebied van Personeel (HR), Finance, Sales, Operations, Klantcontacten of Productielijnen. Ons team inventariseert en stelt samen met u de kwaliteit en de bruikbaarheid van de data vast. De inventarisatie vindt plaats onder strenge beveiliging en vertrouwelijkheid.

Stap 2. Data visualisatie
Bedrijfsgegevens uit uw organisatie worden getransformeerd in heldere visuele rapportages en afgezet tegen de organisatie doelstellingen. Het doel is om uw data makkelijk doorzoekbaar en aanklikbaar te maken door middel van speciaal voor u ingerichte dashboards. Met een dashboard kunt u de informatie in een bepaalde context bekijken en strategische besluiten nemen om tot verbeterde producten en diensten te komen.
Binnen Consulytic wordt onder andere gewerkt met Microsoft Power BI.

U ziet in enkele oogopslagen de inzet van uw personeel, uw financiële prestaties of uw operationele ken- en stuurgetallen. Alles in een dynamische online omgeving met verschillende selectie mogelijkheden waardoor vele datacombinaties te maken zijn. Het opstellen van de dashboards wordt altijd in een beveiligde omgeving aan onze opdrachtgevers beschikbaar gesteld en altijd onder begeleiding van onze ervaren senior consultants die zicht hebben op de gewenste inzichten, specifiek voor uw organisatie.  Ook zorgen we voor updates van de dashboards zodat ook uw inzichten up to date blijven. Vraag naar onze abonnement regeling!

Stap 3. Data analyse
Met onze Business Intelligence (BI) expertise en wiskundige vaardigheden kunnen wij complexe datasets onderzoeken om zo verborgen patronen, onbekende correlaties en trends sneller inzichtelijk te maken voor uw organisatie. Samen bespreken wij inzichten zoals:

• Bent u wel op de goede weg met uw klanten, focust u wel op de juiste doelgroep?
• Wat besteedt men gemiddeld bij uw organisatie?
• Hoe verhoudt de realiteit zich tot uw doelstellingen?
• Waar kunt u verbeteringen aanbrengen en hoe?
• Op welke criteria moet u bijsturen?
• Wanneer en waar moet u bijsturen?
• Welke kritische ontwikkelingen kunt u identificeren?

Doordat onze senior adviseurs al vanaf het begin van het traject betrokken zijn, is het voor hen mogelijk om deze inzichten te toetsen aan de doelstellingen en vraagstukken van uw organisatie. Een succesvol analyseprogramma zal up-to-date en nauwkeurige informatie opleveren, niet alleen over afgelopen prestaties, maar ook over de toekomstige. Wij helpen klanten om de inhoud, de kwaliteit en de mogelijkheden van hun data goed te begrijpen terwijl ze de effectiviteit van hun processen en strategieën volgen en prestaties meten.

Wij van Consulytic gaan voor een langere termijn samenwerking
Uw organisatie is in beweging en de inzichten over uw prestaties bewegen mee. Het is om deze reden dat wij graag een langdurige samenwerking met u aan gaan. U zult ervaren dat onze adviseurs hierbij een directe toegevoegde waarde hebben. Met Consulytic staat u er niet alleen voor. Wij adviseren u ook bij het opstellen van uw actieplannen, formuleren duidelijke indicatoren en streefwaarden en begeleiden u in de realisatie daarvan.
Maak optimaal gebruik van de kansen en mogelijkheden van uw data en start vandaag nog een traject naar beter inzicht in de toekomst van uw organisatie.

Maak gelijk contact