HR-analytics maakt de impact van medewerkers op uw organisatie inzichtelijk!

HR-analytics maakt de impact van medewerkers op uw organisatie inzichtelijk!

HR-analytics -ook wel people- of performance analytics- is een werkwijze om zichtbaar te maken wat de impact is van medewerkers op de prestaties van de organisaties.
Bijvoorbeeld door te meten hoe ziekteverzuim en of personeelsverloop de kwaliteit binnen een organisatie beïnvloedt.

Met HR-analytics kan een organisatie die impact identificeren en kwantificeren. Hiermee wordt de toegevoegde waarde van HR-processen en HR management inzichtelijk.
HR analytics kan dus helpen om betere besluiten te nemen over het menselijk kapitaal (ofwel: de medewerkers).
De waarde van HR analytics ligt niet zozeer in de data en statistiek, maar in de juiste vragen stellen, deze vragen onderzoeken en analyseren met data, en op basis van juiste interpretatie van de data een besluit nemen.

Consulytic helpt u graag bij het inzichtelijk maken van de impact van uw medewerkers op de organisatie en bij het nemen van goed gefundeerde besluiten aangaande uw Human Capital.
Kortom: met behulp van HR-analytics helpen wij u meer waarde te creëren voor uw organisatie.

Enkele mogelijke resultaten:

  • Dashboards met ken- en stuurgetallen (in-, door- en uitstroom, verzuim, salaris, kosten, opleiding enzovoort).
  • Inzicht in bijvoorbeeld de relatie tussen deze getallen (ken- en stuurgetallen), de verkoopresultaten en de financiële resultaten en algehele resultaten van de organisatie.
  • Een overzicht van investeringen in uw medewerkers en wat ze opleveren.
  • Prognoses over trends, risico’s en kansen.
  • Inzicht in overuur registratie afgezet tegen de omzetverbetering.

Deze data gedreven aanpak stelt HR nog beter in staat het werkplezier en de prestaties van de medewerkers te verhogen en de performance van de organisatie te verbeteren.

Klik hier voor ons demo HR-dashboard.