Het Onafhankelijk Kies Bureau (OKB)

Van links naar rechts: Hans van Ballegooij (Consulytic), Mw. Mr. Jennifer van Dijk-Silos (Voorzitter OKB) en Arnie Lo-Ning-Hing (Consulytic)

Het Onafhankelijk Kies Bureau (OKB)

Het Onafhankelijk Kies Bureau is de organisatie in Suriname die toezicht houdt op de geheime en vrije verkiezingen en die de uitslag van de verkiezing voor de samenleving bindend verklaart. Tevens is het OKB verantwoordelijk voor het binnen twee maanden uitbrengen van een eindverslag van de gehouden verkiezingen, aan alle stakeholders, waaronder de president, De Nationale Assemblee, de politieke partijen, CARICOM, OAS, en de buitenlandse Ambassades.

Bij de ontwikkeling van het OKB eindverslag verkiezingen 2020, hebben naast de inzet van de OKB leden, het OKB secretariaat en diverse andere actoren, ook wij van Consulytic een bijdrage geleverd aan dit onderdeel door middel van, het analyseren en rapporteren van de evaluaties gedaan tijdens de verkiezingsperiode. Zo vond er een analyse plaats op basis van de evaluaties van de pre-electorale-, electorale- en post-electorale fase. De bevindingen van deze analyse en aanbevelingen zijn in overleg met het OKB uitgewerkt in dit rapport. Tevens hebben wij het compleet eindverslag geredigeerd en de lay-out ervan ontwikkeld. We kijken terug op een heel prettige samenwerking met het OKB.

Op de foto is de formele overhandiging van het ‘OKB Eindverslag verkiezingen 2020’ aan de voorzitter van het OKB.

Van links naar rechts: Hans van Ballegooij (Consulytic), Mw. Mr. Jennifer van Dijk-Silos (Voorzitter OKB) en Arnie Lo-Ning-Hing (Consulytic)