Het belang van data analytics in het mitigeren van risico’s

Het belang van data analytics in het mitigeren van risico’s

Iedere organisatie wordt in meer of mindere mate geconfronteerd met activiteiten die mogelijke risico’s met zich meebrengen. Risico’s zijn bijvoorbeeld de financiële schade die u oploopt wanneer wordt geïnvesteerd in projecten die niet winstgevend zijn. Of de reputatie- en imagoschade als gevolg van frauduleuze handelingen die worden gepleegd door uw werknemers of klanten . Daarom is het belangrijk om in te kunnen schatten welke activiteiten, op welke manier een risico kunnen vormen voor uw organisatie.

Als bedrijf dient u de kwaliteit van uw risicomanagement voortdurend te waarborgen en waar mogelijk te vergroten. Consulytic kan u hierbij van dienst zijn.

Onlangs hebben wij een Transactie Analyse Systeem ontwikkeld voor een bank. Met dit systeem is het mogelijk om verdachte, ongebruikelijke, transacties te duiden zodat deze vervolgens nader onderzocht kunnen worden. In het kader van het National Risk Assessment(NRA) dat momenteel gaande is in ons land is dit een belangrijk hulpmiddel.
Met behulp van onze Business Intelligence (BI) expertise zijn wij in staat uw bedrijfsgegevens nauwkeurig te analyseren, te interpreteren en te vertalen naar inzichtvolle dashboards, waarmee u risico’s vroegtijdig kunt signaleren.

Risicoanalyse is van belang voor vrijwel alle bedrijven, denk aan verzekeringsmaatschappijen, import- en handelsbedrijven, banken en de productiesector. Samen met u geven wij graag invulling aan een goed risicomanagement systeem.