Financial KPI Analysis

Financial KPI Analysis 

Elk bedrijf moet op de hoogte zijn van zijn financiële prestatie.

Een snelle en efficiënte manier om inzicht te krijgen in deze prestatie, is door een KPI-dashboard op te zetten dat de belangrijkste financiële kentallen up to date weergeeft.

 

Een financiële KPI (Key Performance Indicator) is een meetbare waarde die aangeeft hoe goed een bedrijf het doet met betrekking tot een bepaalde financiële indicator.

 

In het financieel KPI-dashboard presenteren wij u een aantal belangrijke financiële cijfers van een (fictief) bedrijf, zoals de operationele cashflow, de current en quick ratio, omzetgroei en nettowinstmarge.

 

Het dashboard bestaat uit 2 tabbladen.

Contact

Are you interested in how we can assist you? Leave your information below, and we will get in touch with you shortly.

    Are you ready to take the next step? Contact us.