De Surinaamsche Bank – Medewerkerstevredenheidsonderzoek

De Surinaamsche Bank – Medewerkerstevredenheidsonderzoek

In de afgelopen periode heeft Consulytic op verzoek van DSB (De Surinaamsche Bank) een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle medewerkers van de bank.

Op woensdag 12 februari zijn de resultaten aan de directie van de DSB gepresenteerd. Het doel van het onderzoek was om de beleving van DSB-medewerkers te onderzoeken met betrekking tot een aantal competenties en de kernwaarden van de bank. DSB is voortdurend bezig om de betrokkenheid en tevredenheid van haar medewerkers te vergroten. Dit onderzoek geeft handvatten om hier verder vorm aan te geven. Het MTO werd geheel anoniem uitgevoerd en kende een zeer hoog responspercentage van rond de 80%. In de komende periode worden de resultaten ook aan de medewerkers gepresenteerd. Op de foto is de formele overhandiging van de rapportage aan de directie van de bank te zien.

Van links naar rechts: Arnie Lo-Ning-Hing (Consulytic), Angela Sardjoe(DSB), René van Rooij(DSB), Karin Vaseur (DSB) en Hans van Ballegooij (Consulytic).

Naast deze rapportage heeft Consulytic een Power-BI dashboard opgeleverd waarmee directie en managers zelf de resultaten verder kunnen bestuderen.