De motivatie van uw medewerkers gedurende de covid-19 pandemie

De motivatie van uw medewerkers gedurende de covid-19 pandemie

Als gevolg van de covid-19 pandemie is thuis werken voor velen een nieuwe gewoonte geworden. Daarnaast brengt deze situatie ook ontzettend veel stress en onzekerheid mee. Dit kan tevens maken dat de motivatie van uw medewerkers daalt. Wat weer zijn weerslag kan hebben op de betrokkenheid en prestatie.

Voor directie en management is het in deze huidige Covid-19 situatie van groot belang goed te weten hoe het zit met de motivatie van hun Human Capital en wat er binnen de organisatie speelt. Middels het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek, afgekort MTO, kan de motivatie van medewerkers op een systematische wijze worden gemeten.

De werkdruk, de motivatie, de betrokkenheid, de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, de kernwaarden (core values) en interne communicatie zijn enkele onderwerpen die kunnen worden gemeten. Een MTO maakt het mogelijk al deze onderwerpen in één keer goed in kaart te brengen.

Consulytic gaat een stapje verder met het uitvoeren van een MTO door de resultaten om te zetten in een visueel aantrekkelijk en informatief rapport of dashboard. Dit maakt de informatie efficiënt en effectief beschikbaar voor verdere analyse. Ook kunnen de resultaten, afhankelijk van de grootte van een organisatie, per afdeling worden gevisualiseerd. Met de resultaten van zo een onderzoek ontdekt men wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden op de werkvloer.

Wij geloven dat organisaties zelf het best weten wat zij nodig hebben wanneer het gaat om een medewerkerstevredenheidsonderzoek, daarom stellen wij samen met hen de vragenlijst op, aan de hand van de behoeften van de organisatie. Onze missie is om organisaties te helpen bij het nemen van betere bedrijfsbeslissingen door relevante sturingsinformatie te leveren.