Cases NL

Voor NV Samenwonen, een modern verkavelingsproject gelegen te Commewijne, heeft Consulytic een dashboard ontwikkeld dat een overzicht geeft van de (status van de) verschillende kavels. U kunt daarbij denken aan informatie zoals de oppervlakte van de kavels en of de kavels verkocht, te koop of gereserveerd...

Het Onafhankelijk Kies Bureau is de organisatie in Suriname die toezicht houdt op de geheime en vrije verkiezingen en die de uitslag van de verkiezing voor de samenleving bindend verklaart. Tevens is het OKB verantwoordelijk voor het binnen twee maanden uitbrengen van een eindverslag van...

Vorig jaar is er binnen Staatsolie een “Culture Change Program” uitgevoerd waaraan een grote groep medewerkers heeft deelgenomen. Na afloop van dit programma heeft Consulytic, in opdracht van Staatsolie, een Culture Survey uitgevoerd om te meten hoe de medewerkers van Staatsolie de werkcultuur ervaren. Het eindrapport...

In de afgelopen periode heeft Consulytic op verzoek van DSB (De Surinaamsche Bank) een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle medewerkers van de bank. Op woensdag 12 februari zijn de resultaten aan de directie van de DSB gepresenteerd. Het doel van het onderzoek was om de beleving van...

Surmac is één van de 14 werkmaatschappijen van C. Kersten & Co. N.V., een concern dat dit jaar al 246 jaar actief is in Suriname. Als alleenvertegenwoordiger van Cat leveren zij reeds 70 jaar een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van ons land. Binnen...